คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคมและมนุษย์ ชั้นปีที่ 1เข้าร่วมศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ณ    อำอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

              วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 รองศาสตราจารย์มธุรส  สว่างบำรุง นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคมและมนุษย์  ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการพัฒนาที่ยั่งยืน  เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเอง  ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่  หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กำหนดจัดให้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่   ณ ชุมชนบ้านแม่เตี๊ยะใต้  ตำบลสบเตี๊ยะ  และบ้านเมืองอาง  ตำบลบ้านหลวง  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.วัชรพงษ์  ธัชยพงษ์ บรรยายประสบการณ์และแนวทางการลดเชื้อเพลิง ลดปัญหาหมอกควัน ณ ชุมชนบ้านแม่เตี๊ยะใต้  ตำบลสบเตี๊ยะ    และจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างเครือข่ายลุ่มน้ำกลางตอนบน  หน่วยงานอุทยานดอยอินทนนท์ นายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลบ้านหลวง  สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ คณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านเมืองอาง (กลุ่มชนเผ่าปกากะญอ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ณ หมู่บ้านเมืองอาง  ซึ่งต่างร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอระบบการจัดการไฟป่า  และข้อเสนอเพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงทิศทางความร่วมมือการจัดการชุมชนที่เป็นรูปธรรมประจำปี 2555-2556    เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนั้น ยังได้เยี่ยมชมการสาธิตการปลูกผักอินทรีย์ของกลุ่มชุมชนบ้านเมืองอางและร่วมทำแนวกันไฟป่าเต็งรังกับกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว

 

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6092

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      43
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      76