คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

     วันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕   อาจารย์พีรดา ประจงการ กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ จัด“ครงการฝึกปฏิบัติการรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ : รักปลอดภัย  สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ศท ๓๐๖ จิตวิทยาสังคมและนักศึกษาที่สนใจทั่วไป การจัดโครงการดังกล่าวผู้สอนมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติในการอธิบายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติเพื่อออกแบบและจัดทำโครงการณณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  รวมทั้งเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้ในพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและผลของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนอกจากนี้โครงการดังกล่าวก่อให้ผลกระทบในการสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพร่วมด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6603

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      43
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      76