คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

วันพฤหัสบดีที่๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้อง Cowboy Theater มหาวิทยาลัยแม่โจ้กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก โดยอาจารย์ อากิโกะ ซาไกและคณะ จัดโครงการมหกรรมญี่ปุ่นขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคคลากรทั่วไป ได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นเกี่ยวกับพิธีชงชา นอกจากนี้เป็นการให้บริการแก่สังคมอันเป็นภารกิจหลักของทางคณะฯ แล้วยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
         การจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์ Yuki Yoshimoto และทีมงานรวม ๖ ท่าน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพร้อมสาธิตพิธีชงชาและสาธิตการแต่งชุดยูกะตะของชาวญี่ปุ่น ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจและเรียนรู้พิธีกรรมของชาติอื่นร่วมด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 2/10/2555 9:50:18     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8004

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      43
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      76