คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

         สาขาพัฒนาสังคมและมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง จัดโครงการเสวนาเรื่อง “การพัฒนาสุขภาวะกลุ่มวัยภายใต้ภาคีเครือข่ายงานวิจัย ๔ มิติ” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคมและมนุษย์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทุกมิติไปพัฒนาสุขภาวะมนุษย์ในสังคมไทย และยังสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับงานวิจัยของแต่ละกลุ่มวัย ณ ห้องเรียน ๔o๓ อาคารประเสริฐ ณ นคร  เทศบาลตำบลริมเหนือ และ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว และวิทยากร ๔ ท่าน ได้ร่วมเสวนาในช่วงเวลา ๑o.oo-๑๒.ooน. ตามตารางเวลาที่กำหนดในโครงการ ได้แก่ มิติที่ ๑.พระครูวิเชียร  คุณธมโม  พระภิกษุสงฆ์นักพัฒนาชุมชน (พระนักพัฒนา) แห่งวัดเจดีย์แม่ครัว (วันที่๑๑ มกราคม ๒๕๕๕)  มิติที่ ๒. น.ส.สุปรียา พูลทาจักร์ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนและสังคมและคุณสมเกียรติ อิ่มชัย ตำแหน่ง อาสาพัฒนาสังคม และ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) สังกัด เทศบาลตำบลริมเหนือ (๑๘ มกราคม ๒๕๕๕) มิติที่ ๓. นายไกร บุญมาเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว (๒๕ มกราคม ๒๕๕๕) และ มิติที่๔.คุณพ่อณัฐพงศ์  ไชยอินทร์ ประธานผู้สูงอายุระดับตำบล  หนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) นอกจากนี้ยังมีวิทยากรพิเศษเป็นผู้แทนแรงงานต่างด้าว ๑ ท่าน

       บทสรุปของการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่าง ดียิ่ง และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันสืบไป

 

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8580

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      43
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      76