คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ Camerata Maejo Present A New –Years after Christmas Concert  ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องคาวบอยเธียร์เตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การบรรเลงบทเพลงในครั้งนี้อำนวยเพลงโดย Dr. Manfred Reinke (ดร.แมนเฟรด ไรเก้) คณะนักแสดงวง camerata  Maejo จำนวน ๑๐ คนและคณะนักร้องประสานเสียงเป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๗ คน บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงครั้งนี้ร่วม ๑๕ บทเพลง อาทิ Silent Night ,  Lo, How A Rose Are Blooming , O Holy Night  Sola with ensemble  และอีกหลายบทเพลง

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นึกศึกษาที่มีความสนใจและมีสามารถทางด้านดนตรีและการร้องประสานเสียง ได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถของตนเอง นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังเกิดความผ่อนคลายจากความเครียดจากการเรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนักศึกษามักใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมต่างๆไปตามเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทันสมัย สังคมที่เปลี่ยนไป อาจจะทำให้นักศึกษาหลงไปทำในกิจกรรมที่ไม่ดี  

ปรับปรุงข้อมูล : 2/7/2555 10:33:41     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5997

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      43
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      76