คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. รองศาสตราจารย์มธุรส  สว่างบำรุง นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคมและมนุษย์ รุ่นที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรม ผู้สูงอายุสัญจร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ณ หมู่บ้านทรายแก้วพัฒนา หมู่ ๑๐ โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุ ชาวบ้าน และบุคลากรของรัฐเข้าร่วมงาน จำนวน ๓๒๐คน สนับสนุนโดยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่  การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ หมู่ ๕ แม่ศรีแก้ว  ศรีรินทร์ อายุ ๘๒ ปี อู้คำเมือง เรื่อง “คำจ่มพญาพรหม” เจ้าอาวาสวัดแม่แก้ดน้อย  เทศน์เรื่อง “ความสุขของผู้สูงอายุ”  การทอดผ้าป่า  ณ วัดแม่แก้ดน้อย  นายกปิยศักดิ์  ยโสธนชัย มอบวิทยุเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนที่มาร่วมงาน  การจับฉลากของขวัญปีใหม่ และการรับประทานอาหารมื้อกลางวันร่วมกัน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2555 20:21:59     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4583

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      43
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      76