คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ผศ.ดร.จำเนียร  ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแสดงและมอบช่อดอกไม้ให้แก่คณะนักแสดงโขนกลางแปลง เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด รามราชจักรี ภายในงานเกษตรแม่โจ้ ๕๔ โดยจัดแสดงในภาคบันเทิงเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขน เป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติและเป็นการเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชาแห่งแผ่นดิน

การแสดงโขนครั้งนี้ นำโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำการแสดงในรูปแบบของ “โขนกลางแปลง” โดยมีนักแสดง นักดนตรี นักร้อง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ รวมกว่า ๑๓๐ คน อำนวยการแสดงโดย ดร.กษมา  ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ เป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นองค์สมมติเทพ คือองค์พระนารายณ์ที่อวตารลงมาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร การแสดงโขนก็เพื่อเชิดชูเกียรติ “พระราม” ที่รบชนะ “ทศกัณฐ์” และ “ฝ่ายอธรรม” จนมนุษย์โลกมีความสุขสงบอีกครั้ง ใช้การย่อเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบ มาไว้ใน ๓ ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ชมได้ชื่นชมพระเกียรติคุณขององค์พระรามและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี

ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2555 20:23:29     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6098

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      43
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      76