คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 อาจารย์ Dr. Rattapon Incharroen ผู้แทนจาก Faculty of International Educational Exchange, Guilin tourism University และ รองศาสตราจารย์ Zhang Qian, Deputy Director of Master of Professional Accounting จาก Business School,
University of Technology เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักศึกษาสาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศและความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่น ๆ ณ ห้องประชุม 404 คณะศิลปศาสตร์
------------------------------------------------------------------------
On Thursday, January 25th 2024, Faculty of Liberal Arts, Maejo University welcomed delegates from universities in People’s Republic of China: Dr. Rattapon Incharroen, representative of the Faculty of International Educational Exchange, Guilin Tourism University and Associate Professor Zhang Qian, Deputy Director of Master of Professional Accounting, Business School, Guilin University of Technology, People’s Republic of China. On their arrival, they were warmly welcomed by our Dean, Deputy Dean for Administration, Chairperson of Bachelor’s degree in Thai Language for Foreigners Program and personnel. In our discussion, we exchanged opinions regarding future admission of Chinese students and possible academic cooperation.
ปรับปรุงข้อมูล : 30/1/2567 16:45:01     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 190

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      43
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      76