คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ประธานหลักสูตร ให้การต้อนรับบุคลากรจากโรงเรียนต้นกล้า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเจรจาและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือทางการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 404 อาคารประเสริฐ ณ นคร

ปรับปรุงข้อมูล : 26/12/2566 16:17:49     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 153

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือโดยมี ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และ คุณกิจพัฒน์ ตระกูลเมฆี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัดพร้อมด้วย ผศ.ดร. ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคุณไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและสนับสนุนกลุ่มงานอ้อย บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษา การวิจัย และการให้บริการวิชาการของบุคลากร และนักศึกษาภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการของบริษัท รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของทั้งสองฝ่าย ณบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
7 กุมภาพันธ์ 2567     |      45
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทกรีนแวลลู จำกัด
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัทกรีนแวลลู จำกัด โดยมี รศ.ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และคุณไพฑูรย์ เบ้าลี กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนแวลลู จำกัด พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคุณวินัย เบ้าลีผู้จัดการทั่วไป บริษัทกรีนแวลลู จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษา การวิจัย และการให้บริการวิชาการของบุคลากร และนักศึกษาภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการของบริษัท รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของทั้งสองฝ่าย ณ บริษัทกรีนแวลลู จำกัด จังหวัดปทุมธานีAn MOU signing ceremony was held this morning between Green Value Company Limited and Maejo University's Faculties of Agricultural Production and of Digital Information and Communication. University President, Associate Professor Dr Weeraphon Thongma, and Managing Director, Mr Paitoon Baolee, represented both parties in the signing ceremony, witnessed by Associate Professor Dr Phutthisan Khueakham, Dean of Faculty of Agricultural Production, Associate Professor Dr Somkiat Chaiphibun, Dean of Faculty of Digital Information and Communication, and Asistant Professor Dr Chanaporn Khantabutr, Dean of Faculty of Liberal Arts, and Mr Winai Baolee, General Manger of Green Value Company Limited. The MoU aims to build up academic collaborations, cooperative education, and academic services for both parties.
7 กุมภาพันธ์ 2567     |      41
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานวารสารของกองบรรณาธิการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานวารสารของกองบรรณาธิการวันที่ 31 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สาร ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานวารสาร ปัญหาที่พบ แนวทางการพัฒนาในการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการหารือทางด้านการจัดการกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุม 7211 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่On January 31, 2024, Asst. Prof. Dr. Chanaporn Khantabutr, the Dean of the Faculty of Liberal Arts, led the editorial team of the Journal of Liberal Arts Maejo University to meet with Asst. Prof. Dr. Rawee Jansong, the Dean of the Faculty of Humanities, Chiang Mai University, and the editorial team of the Chiang Mai University Journal of Humanities. The meeting was held at Meeting Room 7211, HB 7 building, the Faculty of Humanities, Chiang Mai University. The main objective of this visit was to exchange knowledge regarding the operational systems of their respective journals. The two teams shared insights into their experiences, challenges, and strategies for enhancing the quality of the journals. Additionally, both parties extended their discussions on issues related to General Education.
2 กุมภาพันธ์ 2567     |      47
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 อาจารย์ Dr. Rattapon Incharroen ผู้แทนจาก Faculty of International Educational Exchange, Guilin tourism University และ รองศาสตราจารย์ Zhang Qian, Deputy Director of Master of Professional Accounting จาก Business School,University of Technology เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ และประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักศึกษาสาขาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศและความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่น ๆ ณ ห้องประชุม 404 คณะศิลปศาสตร์On Thursday, January 25th 2024, Faculty of Liberal Arts, Maejo University welcomed delegates from universities in People’s Republic of China: Dr. Rattapon Incharroen, representative of the Faculty of International Educational Exchange, Guilin Tourism University and Associate Professor Zhang Qian, Deputy Director of Master of Professional Accounting, Business School, Guilin University of Technology, People’s Republic of China. On their arrival, they were warmly welcomed by our Dean, Deputy Dean for Administration, Chairperson of Bachelor’s degree in Thai Language for Foreigners Program and personnel. In our discussion, we exchanged opinions regarding future admission of Chinese students and possible academic cooperation.
30 มกราคม 2567     |      93