คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธี วันแห่งเกียรติยศ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษา ที่ได้สร้างชื่อเสียง เสียสละ อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประกอบด้วย รางวัลเหรียญเรียนดี สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 ขึ้นไป จำนวน 148 ราย มอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดี จำนวน 22 ทุน ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา จำนวน 41 ทุน ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 16 ทุน และทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 4 ทุน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565 ที่ทำงานเสียสละ อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้อง 201-1 อาคารเรียนรวม 70 ปี

ปรับปรุงข้อมูล : 19/10/2566 9:02:08     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 155

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      35
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      70