คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ GE : Green Environment โดยมี ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Chiang Mai Teens Go Green Together” นอกจากนี้ภายในโครงการยังมีกิจกรรม การสัมมนาในหัวข้อ “GE กับความสำคัญในชีวิตโลกสมัยใหม่” วิทยากรโดย คุณพัชญ์ชน ทวีโชติธนพัชร์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอ็ม ดี กรุ๊ป จำกัด และ คุณชิตพล แท่นทอง ประธานกรรมการบริหารบริษัทตามมาคอร์ปอเรชั่น จำกัด และร้านตามมาคาเฟ่, กิจกรรม การประกวดพูดส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นใหม่ หัวข้อ “ภาษาสื่อสาร สะพานรักษ์โลก” และ กิจกรรม การประกวดร้องเพลง หัวข้อ “SING FOR A BEAUTIFUL WORLD” ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา และเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์

ปรับปรุงข้อมูล : 14/9/2566 9:05:23     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 324

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      35
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      70