คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการลงทะเบียนเรียน / การใช้งาน REG, การตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม, ประกันอุบัติเหตุ, การสอบ ICT, การขอเอกสารทางการศึกษา, การลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ, การไปศึกษาแลกเปลี่ยน / ฝึกงานต่างประเทศ, การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและสำเร็จการศึกษา
และเรื่องอื่น ๆ ให้กับนักศึกษาใหม่รับทราบ และให้นักศึกษาใหม่เข้าพบอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละคน ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
——————————————————-
Orientation for New Students
July 5, 2023: the Faculty of Liberal Arts led by its Dean Assistant Professor Dr Chanaporn Khantabutra together with her administrative team, members of teaching staff and student representatives offered a warm welcome to its new students to mark the beginning of the first semester of the academic year 2023. The 317 freshmen were also given useful information about the students life and educational requirements before they were allowed to meet with their respective academic advisers. The event took place this morning at Khao Hom Mali Room, Chaloem Phrakiat Somdet Phratheprat Ratchasuda Building.
ปรับปรุงข้อมูล : 11/7/2566 10:27:05     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 95

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      39
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      73