คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้บริหาร ได้สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 รอบ 9 เดือน / ก.พ.ร. ประจำปี 2567 และชี้แจงแนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ รวมถึงชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่จบการศึกษา ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และบุคลากรใหม่ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร
———————————————
Meeet the Dean 2023
June 27, 2023: The Faculty of Liberal Arts holds a yearly assembly for its faculty members today at the meeting room 105, prior to the start of the first semester of the academic year 2023. Assistant Professor Dr Chanaporn Khanthabutra, Dean, presided over the meeting where the Faculty’s work performance for the past three quarters of the fiscal year 2023 were reported and new prospects on work and missions for the next fiscal year addressed. In the meeting, bouquets and applauses were cordially presented to faculty members who have been promoted to a higher academic position and a warm welcome to a new faculty member.
ปรับปรุงข้อมูล : 11/7/2566 10:06:25     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 80

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      40
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      73