คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Liberal Arts
วันที่ 21 เมษายน 2566 ผู้บริหารและบุคลาการคณะศิลปศาสตร์ ดำหัวท่านนายกสภา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 โดยมี ผศ.ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาอันทรงคุณค่า ณ ห้องคาวบอยโซน ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
————————————————
On April 21, 2023, the management team and faculty members of the Faculty of Liberal Arts expressed their respect to Dr. Amnuay Yossuk, the President of the University Council, by pouring scented water onto his hands as a Songkran Festival tradition. At the cowboy zone room, 5th floor, university office building, Asst. Prof. Dr. Chanaporn Khanthabutr, Dean of the Faculty of Liberal Arts, was a representative of performing this activity and asking for his blessings. This tradition aims to show respect and gratitude to revered elders and ask for blessings and forgiveness. Furthermore, it is expected that this activity can continue and preserve the valuable Lanna culture and traditions.
—————————————————-
ปรับปรุงข้อมูล : 11/5/2566 10:58:34     ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 96

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี ศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เมษายน 2567     |      40
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ AFC
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทย และมาเยือนคณะศิลปศาตร์ตาม MOU ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ Agroforestry Center Northern Thailand (AFC)คณะจากญี่ปุ่นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ฟาร์มกัญชง และมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในอำเภอจอมทองผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่Open University of Japan (Tokyo)Musashino University (Tokyo)Meio University (Okinawa)Osaka University (Osaka)
11 มีนาคม 2567     |      73